Thạch Anh Pha Lê – tính chất và công dụng

136 158 taphale Thạch Anh Pha Lê   tính chất và công dụng

Tên gọi: (Rock Crystal).
Khối lượng: Từ 5g trở lên.
Chất lượng: Tinh khiết, trong.
Số lượng: nhiều.
Công dụng: Sử dụng như một loại – Làm trang sức – Làm tranh – Sử dụng trong công nghệ bán dẫn.

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>