Thạch Anh Mắt Mèo.

140 162 tamatcop Thạch Anh Mắt Mèo.

Tên gọi: mắt cọp (Tiger’s-Eye).
Khối lượng: Nhỏ.
Chất lượng: Tinh khiết, nhiều màu.
Số lượng: Hết hàng.
Công dụng: Sử dụng như một loại – Làm trang sức – Làm tranh – Sử dụng trong công nghệ bán dẫn.
Đặt hàng: Chờ hàng mới.

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>